24.10.2017
Opublikowano projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej 2019

  W dniu 23.10.2017r. Ministerstwo Finansów opublikowało Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 6 października 2017r. Oprócz projektu ustawy opublikowano także: – Projekt uzasadnienia projektu ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 6 października 2017r.; – Projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Ordynacja podatkowa z dnia 6 października 2017 r. (plik docx 179 KB); – Projekt uzasadnienia […]

23.10.2017
Zapłata na rachunek inny niż wskazany w wykazie podatników VAT czynnych, będzie skutkował solidarną odpowiedzialnością z kontrahentem i brakiem możliwości zaliczenia kwoty transakcji do kosztów uzyskania przychodu.

Z publikowanego na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu „Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw” wynika, że że Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie publikował na stronie internetowej ministra finansów wykaz wszystkich podatników VAT czynnych. Art. 96 Ustawy o podatku od towarów i usług powiększy się o ustępy 15-19 […]

20.10.2017
Teoretyczne konsekwencje realizacji projektu BEPS dla polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego

  W dniu 20.10.2017r. Prezes Uchman i Partnerzy sp. z o.o. – Maria Uchman wzięła udział w I Eksperckim Seminarium Prawa Finansowego „Teoretyczne konsekwencje realizacji projektu BEPS dla polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego”. W epoce gwałtownie postępującej globalizacji na pierwszym miejscu wśród podatkowych problemów rozwijającego się świata, znajduje się zagadnienie opodatkowania zagranicznego dochodu i majątku. […]

20.02.2017
Pusta faktura a prawo do odliczenia podatku VAT

Rok 2017 przyniósł duże zmiany, które wprowadziła tzw. „duża nowelizacja VAT”. Wśród ważniejszych zmian można wyróżnić: Wyższy limit zwolnienia VAT; Kwartalne rozliczenia tylko dla małych przedsiębiorców; Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych; Zmiana zakresu weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT; Składanie deklaracji VAT dla większości podatników wyłącznie drogą elektroniczną; Kaucja gwarancyjna przy towarach wrażliwych; Większa odpowiedzialność pełnomocników […]

13.09.2016
Partner Spółki Uchman i Partnerzy współautorem raportu dla Banku Światowego

Bank Światowy opublikował na swoich stronach raport z propozycjami zmian do ustawy o rachunkowości. Studium zostało opracowane na prośbę polskiego Ministerstwa Finansów i sfinansowane w ramach Programu pomocy technicznej w zakresie sprawozdawczości finansowej (FRTAP)1. Współautorem raportu jest Pani Monika Wołczyńska – Biegły Rewident, FCCA, założycielka Kancelarii Biegłego Rewidenta Magnet oraz Partner Uchman i Partnerzy Spółki […]