„Uproszczone” sprawozdanie CIT/TP

Temat seminarium: „Uproszczone” sprawozdanie CIT/TP

Miejsce seminarium: ul. Diamentowa 2 Lublin

Terminy seminarium:
15.02.2018r. – brak miejsc
22.02.2018r. – brak miejsc
01.03.2018r.
08.03.2018r.
15.03.2018r.
22.03.2018r.
29.03.2018r.

Seminarium będzie odbywać się w godzinach 9:30 – 12:30 pod warunkiem zebrania się 10-osobowej grupy uczestników.

Program:

 1. Podstawy prawne wprowadzające obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych w tym CIT/TP
 2. Cel wprowadzenia uproszczonego sprawozdania
 3. Kto jest zobligowany do złożenia CIT/TP
 4. Termin złożenia CIT/TP
 5. System danych do CIT/TP
  • Analiza branży
  • Strategia
  • Struktura organizacyjna
  • Łańcuch wartości
  • Profil funkcjonalny
  • Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych
  • Podmioty mające siedzibę w rajach podatkowych
  • Charakterystyka transakcji
 6. CIT/TP „Krok po kroku”
  • Identyfikacja podatnika
  • Identyfikacja powiązań podatnika
  • Informacje o podmiotach powiązanych
  • Główny przedmiot działalności i profil funkcjonalny podatnika
  • Restrukturyzacja
  • Transakcje z podmiotami powiązanymi
  • Transakcje finansowe
  • Transakcje lub inne zdarzenia dotyczące aktywów
  • Umowy o podziale kosztów prowadzące do wytworzenia wartości niematerialnych
  • Pozostałe transakcje / inne zdarzenia
  • Inne informacje

Zapisz się na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy:   >> POBIERZ<<