Studia podyplomowe pod patronatem Uchman i Partnerzy sp. z o.o.


                                                               

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza spółka objęła patronatem Studia Podyplomowe na kierunku „Podatki w przedsiębiorstwie”. Studia organizowane są przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu i kierowane do  pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, pracowników biur rachunkowych, managerów, osób zarządzających przedsiębiorstwami, pracowników organów skarbowych i samorządowych organów podatkowych lub osób starających się o pracę na wymienionych stanowiskach. Jest to oferta skierowana również do samych przedsiębiorców, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętność bezpiecznego prowadzenia przedsiębiorstwa, na płaszczyźnie prawa i podatków.

Wiedza przekazywana na studiach wskazana jest także osobom, które zamierzają wykonywać zawód doradcy podatkowego i chcą przygotować się do egzaminu państwowego.

Wśród wykładowców kierunku znajduje się dwóch naszych przedstawicieli:

dr Tomasz Kiszka – radca prawny (LB -1499), doradca podatkowy (nr wpisu 12181). Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie, specjalność finanse i bankowość. Wykładał prawo administracyjne i postępowanie administracyjne na niepublicznych uczelniach wyższych. Aktualnie realizuje studia podyplomowe na SGH w Warszawie na kierunku ceny transferowe i zarządzanie podatkami. Współpracuje z kancelariami prawnymi i kancelariami doradztwa podatkowego w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego. Współautor podręczników dla osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego, wydawanych przez Podatkową Oficynę Wydawniczą. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego przy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Specjalizuje się w zakresie podatku CIT, międzynarodowego prawa podatkowego oraz cen transferowych. Doradza oraz reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych oraz reprezentuje przedsiębiorców przed sądem administracyjnym.

Maria Uchman – doradca podatkowy (nr wpisu na listę doradców podatkowych 00576), MBA. Posiada wieloletnie doświadczenie w korporacyjnym doradztwie podatkowym. Absolwentka Politechniki Lubelskiej, gdzie ukończyła studia podyplomowe, kierunek Master of Business Administration i studia magisterskie, kierunek zarządzanie i marketing. WSPiA w Lublinie, gdzie ukończyła studia licencjackie, specjalność rachunkowość i finanse. Aktualnie realizuje studia podyplomowe na SGH w Warszawie, na kierunku ceny transferowe i zarządzanie podatkami.  Od 2013 r. prezes zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o. o. Spółka Doradztwa Podatkowego. Posiada wysokie kwalifikacje z dziedziny podatków, szczególnie podatku VAT i CIT, optymalizacji podatkowej, procesów restrukturyzacyjnych, SSE i cen transferowych. Łączy kompetencje menedżerskie, znajomość finansów z prawem podatkowym. Doskonale zna realia biznesu, posiada wysokie umiejętności interpersonalne. Aktywnie podnosi swoje kompetencje w dziedzinie podatków i umiejętności menedżerskich uczestnicząc w różnych formach kształcenia. Chętnie też dzieli się swoją wiedzą prowadząc szkolenia i wykłady.

 

>>>Zapraszamy na stronę Uczelni po więcej informacji <<<

 

Udostępnij Tweet Udostępnij