Pusta faktura a prawo do odliczenia podatku VAT

Rok 2017 przyniósł duże zmiany, które wprowadziła tzw. „duża nowelizacja VAT”.

Wśród ważniejszych zmian można wyróżnić:

  1. Wyższy limit zwolnienia VAT;
  2. Kwartalne rozliczenia tylko dla małych przedsiębiorców;
  3. Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych;
  4. Zmiana zakresu weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT;
  5. Składanie deklaracji VAT dla większości podatników wyłącznie drogą elektroniczną;
  6. Kaucja gwarancyjna przy towarach wrażliwych;
  7. Większa odpowiedzialność pełnomocników rejestrujących firmy;
  8. Kary za nierzetelne rozliczenie VAT.

Ustawodawca zmiany nazwał „pakietem rozwiązań uszczelniających”. Głównym ich celem jest walka z wyłudzeniami VAT. Szacuje się, że luka w VAT, tj. różnica pomiędzy podatkiem należnym a faktycznie pobranym osiągnęła w ostatnich latach kilkadziesiąt miliardów złotych. Ostatni  z wymienionych punktów jest kluczowy dla podatników przede wszystkim ze względu na ogromne sankcje, które przygotował ustawodawca. Wprowadzone zostały nowe sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT (np. zaniżanie kwot zobowiązania, zawyżenie kwoty do rozliczenia w następnych miesiącach). Kary wynosić będą do 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia. Podwyższone kary (100%) grozić będą, gdy podatnik dopuścił się oszustw podatkowych (np. puste faktury albo faktury wystawiane przez nieistniejące podmioty).

Należy jednak spodziewać się, że restrykcyjne regulacje uderzą również w uczciwych podatników. Stąd  warto zawczasu przygotować się  do nachodzących zmian. Dlatego też oddajemy w Państwa ręce opracowanie dotyczące „pustych faktur” i ich wpływu na prawidłowość rozliczeń z fiskusem.

Autorami opracowania są:  Doradca Podatkowy Maria Uchman i Radca Prawny dr Tomasza Kiszka.


Pobierz: „Pusta faktura a prawo do odliczenia podatku VAT”


Aktualizacja (1 marca 2017r):

Zaostrzona odpowiedzialność karna

Z dniem 1 marca 2017 roku weszły w życie przepisy, zwiększające odpowiedzialność karną za przestępstwa związanie z pustymi fakturami. Dopuszczenie się przestępstwa wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (10 mln zł), będzie stanowić zbrodnię i będzie podlegać karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności. W przypadku mniejszej wagi sprawca będzie podlegać karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 277a k.k.).


Powiązane usługi:


 

Udostępnij Tweet Udostępnij