Porady online

Uchman i Partnerzy sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego oferuje możliwość uzyskania porady  lub opinii prawnopodatkowej przez internet.
Opinie i porady przez internet będą realizowane wyłącznie w relacji B2B, tj. na rzecz przedsiębiorców w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego.

Pytania z opisem stanu faktycznego prosimy przesyłać na mail:

kontakt@uchman.pl

Po otrzymaniu pytania prześlemy klientowi propozycję wynagrodzenia za usługę, wraz z terminem jej realizacji licząc od dnia zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

Odpowiedzi udzielamy na wskazany przez klienta adres e-mail. Jeśli klient nie postanowi inaczej to na ten sam adres poczty elektronicznej wysyłamy fakturę za usługę.

 

Kontakt:

​Uchman i Partnerzy sp. z o.o.
Diamentowa 2
20-447 Lublin
tel. 81 534 01 88
kontakt@uchman.pl