Partner Spółki Uchman i Partnerzy współautorem raportu dla Banku Światowego


Bank Światowy opublikował na swoich stronach raport z propozycjami zmian do ustawy o rachunkowości. Studium zostało opracowane na prośbę polskiego Ministerstwa Finansów i sfinansowane w ramach Programu pomocy technicznej w zakresie sprawozdawczości finansowej (FRTAP)1.

Współautorem raportu jest Pani Monika Wołczyńska – Biegły Rewident, FCCA, założycielka Kancelarii Biegłego Rewidenta Magnet oraz Partner Uchman i Partnerzy Spółki Doradztwa Podatkowego.

Raport ma przyczynić się do harmonizacji istotnych regulacji, zmniejszenia nadmiernych wymagań względem jednostek i obciążeń biurokratycznych (zwłaszcza w odniesieniu do MŚP
i mikroprzedsiębiorstw). Identyfikuje luki i rozbieżności w obszarze polityki rachunkowości
i prowadzenia ksiąg; dowodów księgowych; sprawozdań finansowych; przechowywania dokumentacji; usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych; oraz technologii informatycznych (IT). Przedstawia także szereg sugestii
w zakresie rozwiązań.

Wszystkich zainteresowanych treścią raportu zapraszamy do lektury, poniżej prezentujemy opracowanie w wersji
polskiej oraz
angielskiej.

Udostępnij Tweet Udostępnij