Organizacja procesów księgowych

Klienci, którzy zdecydują się na outsourcing księgowy w naszej firmie mogą liczyć na wsparcie w obszarze organizacyjnym i zarządczym tak by działy firmy klienta takie jak sprzedaż, gospodarka magazynowa, kasy i inne, których praca bezpośrednio wpływa na jakość danych księgowych pracowały optymalnie. W oparciu o podejście procesowe realizujemy projekty przygotowania i wdrożenia optymalnych rozwiązań. Kryteria jakimi kierujemy się przy realizacji projektów to czas pracy poświęcony przez pracowników na realizację zadań księgowych, nie powielanie czynności, optymalny podział pracy.

Usługi powiązane:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Doradztwo księgowe
Rozliczenie kosztów produkcji i rachunki kosztów
Rachunkowość zarządcza
Obsługa inwestycji
Usługi kadrowe, płacowe, ZUS