Obsługa inwestycji

Obsługa prawna, księgowa, finansowa i podatkowa inwestycji to zadanie niezwykle złożone wymagające wiedzy i doświadczenia, które może być realizowane przez zespół specjalistów. Usługa ta realizowana jest w oparciu o koncepcję usług zintegrowanych, czego skutkiem jest prawidłowe rozliczenie księgowe inwestycji i ujęcie jej w księgach zgodnie z polityką finansową, optymalizacja podatkowa i prawidłowo przyjęte pozycje do amortyzacji, zabezpieczenie prawne całego procesu.

Zajmujemy się również oceną finansową inwestycji. Takie podejście jest niezwykle funkcjonalne w  trakcie realizacji inwestycji jak i po jej zakończeniu, kiedy firma podejmuje decyzje co do dalszych losów inwestycji.

Usługi powiązane:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Doradztwo księgowe
Rozliczenie kosztów produkcji i rachunki kosztów
Rachunkowość zarządcza
Organizacja procesów księgowych
Usługi kadrowe, płacowe, ZUS