Doradztwo podatkowe

Doradztwo księgowe to merytoryczne wsparcie zarządów i głównych księgowych w obszarze stosowania prawa bilansowego. Najczęściej realizowane przez nas usługi związane są z wyborem optymalnych rozwiązań dla firmy w obszarze polityki rachunkowości, budowy zarządczych planów kont, ewidencjonowania skomplikowanych zdarzeń gospodarczych związanych np. z restrukturyzacją firmy, jej finansowaniem, wnoszeniem aportów, inwestycjami, przygotowaniem firmy do audytów biegłego rewidenta.

Usługi powiązane:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
Rozliczenie kosztów produkcji i rachunki kosztów
Rachunkowość zarządcza
Obsługa inwestycji
Organizacja procesów księgowych
Usługi kadrowe, płacowe, ZUS

Sprawdź ofertę Uchman & Partnerzy.