Opublikowano projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej 2019

 


W dniu 23.10.2017r. Ministerstwo Finansów opublikowało Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 6 października 2017r. Oprócz projektu ustawy opublikowano także:
Projekt uzasadnienia projektu ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 6 października 2017r.;
Projekt ustawy wprowadzającej ustawę – Ordynacja podatkowa z dnia 6 października 2017 r. (plik docx 179 KB);
Projekt uzasadnienia projektu ustawy – przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa z dnia 6 października 2017 r. ;
Projekt Oceny Skutków Regulacji do projektów ustaw z dnia 6 października 2017 r. – Ordynacja podatkowa oraz Przepisy wprowadzające;
– 42 Projekty rozporządzeń do projektu ustawy – Ordynacja podatkowa z dnia 6 października 2017r.
Projekt nowej ordynacji podatkowej został opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego powołanej w 2014 roku. Projektowany akt zastąpi obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa. Ustawa ta obowiązuje już 20 lat i w ciągu tego czasu była ponad 100 razy nowelizowana. Ciągłe zmiany tego aktu świadczą o tym, że ordynacja nie odpowiada dzisiaj wymogom stawianym tego typu aktom prawnym.
Zawarte w projektowanej ustawie regulacje mają służyć realizacji dwóch podstawowych celów:
1) ochrony prawa podatnika w jego relacjach z organami podatkowymi oraz
2) zwiększenia efektywności i skuteczności poboru podatków.
Projekt nowej Ordynacji zawiera szereg instytucje ogólnego prawa podatkowego, których nie ma w obowiązującej ordynacji podatkowej. Należą do nich w szczególności:
– jasnego sformułowanie praw i obowiązków podatników w jednym miejscu, z jednoczesnym zapewnieniem środków prawnych ochrony tych praw;
– Informacje i wsparcie dla podatnika oraz ochrona uzasadnionych oczekiwań;
– Reprezentacja w prawie podatkowym. Regulacja kwestii związanych ze zdolnością do działania osób fizycznych oraz zasad reprezentacji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej;
– Przywrócenie terminu materialnoprawnego;
– Umorzenie podatku ( a nie jedynie tylko zaegłosci podatkowej);
– Możliwość skorygowania deklaracji podatkowej przed zakończeniem postępowania podatkowego;
– Umowy podatkowe i mediacja;
– Środki zwalczania przewlekłości postępowania;
– Postępowanie uproszczone i dotyczące bagatelnych kwot podatku ;
– Zawieszenie postępowania z uwagi na „sprawę reprezentatywną” ;
– Rezygnacja z odwołania od decyzji;
– Zakaz orzekania na niekorzyść podatnika przez organ pierwszej instancji;
– Urzędowe informacje o istotnych zmianach przepisów prawa podatkowego;
– Procedura konsultacyjna;
– Umowa o współdziałanie podatnika z organem podatkowym w zakresie jego zobowiązań podatkowych;
– Ustalanie wartości rzeczy lub praw majątkowych na potrzeby ich opodatkowania;
– Procedura odtwarzania zaginionych lub zniszczonych akt sprawy podatkowej.
Projekt Ordynacji podatkowej zawiera propozycje uporządkowania, doprecyzowania i ujednolicenia jeszcze bardzo wielu innych kwestii podatkowych. Sam projekt ustawy to 258 stron, a projekt jego uzasadnienia to 511 stron.
Na pewno będziemy do niego wracać w przyszłości.

Opracował: Zespół Uchman i Partnerzy

Źródło: Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego

Udostępnij Tweet Udostępnij