Kontakt

​Uchman i Partnerzy sp. z o.o.
Diamentowa 2
20-447 Lublin
tel. 81 534 01 88
kontakt@uchman.pl


​Uchman i Partnerzy Sp. z o.o., siedziba: ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin.
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000487658, Kapitał zakładowy: 500 000 ZŁ, NIP: 946-264-64-16, REGON:061625557