Restrukturyzacja

Pod pojęciem restrukturyzacji przedsiębiorstw kryje się szereg procesów zmierzających do zmiany formy własności, sposobu i struktury finansowania, zmian organizacyjnych. Działania te podyktowane są sytuacją rynkową, optymalizacją biznesu w tym optymalizacją podatkową, rozwojem oraz wieloma innymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Uruchomienie procesu restrukturyzacyjnego może wymaga sporządzenia wielu profesjonalnych opracowań np.: planu przekształcenia, due diligence, opracowania projektów dokumentów, audytu biegłego rewidenta jak również profesjonalnego doradztwa prawnego i podatkowego. Może również wymagać podjęcia szeregu innych czynności zmierzających do pomyślnego przeprowadzenia całego niejednokrotnie bardzo trudnego procesu.

Zespół specjalistów Uchman i Partnerzy oferuje pomoc przedsiębiorstwom, którzy mogą mieć kłopoty z prawidłowym funkcjonowaniem w wymagającym środowisku biznesowym w dotychczasowych ramach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pomocy firmom w przeprowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacji, które wymagają merytorycznej wiedzy z zakresu różnych praktyk. W celu zapewnienia profesjonalnej restrukturyzacji Uchman i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego opiera się na rozległej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego, prawa podatkowego, finansów. Efektem końcowym naszych działań jest wzrost pozycji konkurencyjnej Państwa firmy, poprawa uzyskiwanych wyników finansowych oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Zakres usług: zorganizowana część przedsiębiorstwa, aporty, przekształcenia, podziały, łączenie, wymiana udzia­łów, likwidacja, upadłość.

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw: zmiana wierzyciela, przejęcie długu, przekaz, podwyższenie kapitału, dopłaty.

Usługi powiązane:

Obsługa prawna spółek
Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów
Zakładanie spółek i gotowe spółki
Przedstawicielstwa i oddziały osób zagranicznych
Obsługa kooperacji