Obsługa prawna spółek

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie prawa spółek i obsługi korporacyjnej dysponując w tym zakresie doskonałą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Szczególnie nasi Klienci cenią łączenie obsługi prawnej z  doradztwem podatkowym. Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc przy wyborze form prowadzenia działalności, budowaniu optymalnych struktur do prowadzenia biznesu, rejestracji firmy, również dla podmiotów zagranicznych. Obsługujemy wszystkie procesy restrukturyzacyjne i związane z finansowaniem podmiotów. Zajmujemy się opracowywaniem projektów uchwał organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników/walnego zgromadzenia akcjonariuszy).

Usługi powiązane:

Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów
Zakładanie spółek i gotowe spółki
Przedstawicielstwa i oddziały osób zagranicznych
Restrukturyzacja
Obsługa kooperacji