Obsługa kooperacji

Przedsiębiorcy podejmują szereg niestandardowych działań na rzecz współpracy, poprawy konkurencyjności i rozwoju innowacyjności. „Zwykłe” umowy biznesowe są zupełnie niewystarczające dla stworzenia ram prawnych takiej współpracy. Doradztwo podatkowe w tym przypadku nabiera szczególnego znaczenia dla prawidłowej realizacji projektu. Prowadzimy kompleksową obsługę prawną i podatkową różnych form kooperacji . Projektujemy umowy konsorcjów ze szczególnym uwzględnieniem skutków podatkowych, dobieramy formy prawne dla klastrów, obsługujemy partnerstwo publiczno-prywatne.

Usługi powiązane:

Obsługa prawna spółek
Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów
Zakładanie spółek i gotowe spółki
Przedstawicielstwa i oddziały osób zagranicznych
Restrukturyzacja