Negocjowanie i przygotowywanie projektów umów

Kompleksowo zajmujemy się oceną, projektowaniem i negocjowaniem umów zawieranych przez naszych Klientów. Obsługujemy umowy z kontrahentami , członkami zarządu, wspólnikami, udziałowcami, akcjonariuszami, umowy z pracownikami i współpracownikami, umowy kooperacyjne i inne.

Usługi powiązane:

Obsługa prawna spółek
Zakładanie spółek i gotowe spółki
Przedstawicielstwa i oddziały osób zagranicznych
Restrukturyzacja
Obsługa kooperacji