Dział prawnyPrzemysław Filipowicz – Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Doktorant
w Katedrze Prawa Handlowego KUL. Od 2014 r. Radca prawny i Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego KUL.

Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego (współautor artykułu dotyczącego wyników badań empirycznych związanych z przekształcaniem spółek cywilnych w spółki jawne (Edukacja Prawnicza nr 6/2010) oraz autor artykułu „Charakter prawny zgody przy odstąpieniu nabywcy od umowy deweloperskiej” (Rejent nr 5/2014)). Uczestnik konferencji i sympozjów naukowych dotyczących problematyki prawa handlowego.

Zapewnia obsługę prawną podmiotów sektora publicznego i prywatnego. Specjalizacja zawodowa obejmuje:

1)  prawo cywilne (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odpowiedzialności odszkodowawczej, obrotu nieruchomościami i prawa konsumenckiego);
2)  prawo handlowe (ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa umów handlowych w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa bankowego, prawa budowlanego i prawa rolnego oraz prawa karnego gospodarczego);
3)  prawo administracyjne;
4)  prawo podatkowe;
5)  prawo szkolnictwa wyższego.
dr Tomasz Kiszka – Radca prawny, Doradca podatkowy

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskany na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.  Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie,
o specjalności finanse i bankowość.  Wykładowca na wyższych uczelniach. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i administracyjnego.  Prelegent na konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i administracyjnego. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa podatkowego i prawa handlowego.
Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych.
Aneta Bernat – Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz Wydziału Nauk Humanistycznych KUL. Abiturient studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania firmą na rynku Unii Europejskiej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz szkoleń z zakresu prowadzenia negocjacji i mediacji.

Od 2014 r. prowadzi indywidualną praktykę w ramach Kancelarii Radcy Prawnego,  świadcząc pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, w szczególności w zakresie prawa gospodarczego oraz cywilnego. W ramach praktyki zajmuje się głównie windykacją wierzytelności, w tym  prowadzeniem elektronicznych postępowań upominawczych.