Dział operacyjny


Dariusz Uchman

Dariusz Uchman – Dyrektor Operacyjny
(COO)

Absolwent Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz  Studiów Podyplomowych z Rachunkowości i Finansów, a także Administrowania Sieciami Komputerowymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Posiada Świadectwo Kwalifikacyjne nr 32002/02 Ministra Finansów, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych. Uczestnik wielu kursów z zarządzania procesami logistycznymi oraz organizacji i funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie sprzętu i oprogramowania.
Wiktor Świncicki – Doradca Klienta Rynku Wschodniego

Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Od roku 2009 aktywnie działa na terenie Polski oraz Ukrainy, nawiązując relacje
z samorządami, przedsiębiorcami, NGO w celu zbliżenia aktywnych uczestników społeczeństw Polski i Ukrainy oraz sprzyjania ich współpracy w różnych kierunkach na rzecz rozwoju lokalnych społeczności. Tłumacz, koordynator projektów międzynarodowych.

Свінціцький Віктор 

Випускник Факультету гуманітарних наук Університету ім. Марії Склодовської-Кюрі
у Любліні. Від 2009 року активно діє на території Польщі та України, розвиваючи відносини з органами самоврядування, підприємцями, громадськими організаціями
з метою зближення активних учасників суспільств Польщі та України, а також сприяння їх співробітництву в різних напрямках на користь локальних спільнот.
Перекладач, координатор міжнародних проектів.