Dział księgowyAgata Malinowska – Specjalista ds. rachunkowości

Absolwentka finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ścieżkę zawodową rozpoczęła od stanowiska asystenta w dziale ksiąg rachunkowych. Od 2012 roku związana z zespołem Uchman Expertis a następnie Uchman i Partnerzy.

Swoją wiedzę buduje i doskonali poprzez udział w licznych szkoleniach z zakresu podatków i rachunkowości oraz
w konferencjach branżowych. Jako specjalista do spraw rachunkowości prowadzi księgi podatkowe i rachunkowe. Zajmuje się kompleksową obsługą spółek innowacyjnych i start-upów.
Monika Chomicka – Specjalista ds. rachunkowości

Absolwentka ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, specjalizacja Finanse Komercyjne i Publiczne oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej z zakresu Rachunkowości. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów
o numerze 63290/2013. Ścieżkę zawodową rozpoczęła w 2010 roku na stanowisku pomoc księgowa. Od 2015 roku związana z zespołem Uchman Expertis Kancelaria Doradztwa Podatkowego a następnie Uchman i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego.
Aleksandra Jaworska – Specjalista ds. rachunkowości

Absolwentka kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, specjalność audyt i rachunkowość zarządcza.

Od 2015 roku związana z Uchman Expertis Kancelarią Doradztwa Podatkowego,
a następnie z Uchman i Partnerzy. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów, poprzez kilkumiesięczne praktyki zawodowe.

W 2015 roku ukończyła kurs usługowego prowadzenia rachunkowości oraz rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych. Swoją wiedzę aktualizuję także na bieżąco dzięki licznym szkoleniom z zakresu księgowości, kadr i płac.
Monika Wołczyńska – Partner, biegły rewident, FCCA

Związana z audytem i rachunkowością od dziewiętnastu lat, w tym przez  siedem lat w ramach pracy w Ernst & Young Audit i w PricewaterhouseCoopers. Założycielka Kancelarii Biegłego Rewidenta Magnet. Jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Rewidentów (ACCA). Przez siedem  lat pełniła funkcję członka  zarządu w polskich oddziałach korporacji międzynarodowych oraz przewodniczyła związkowi dostawców usług płatniczych PONIP. Współpracuje z Akademią PricewaterhouseCoopers i z Bankiem Światowym. Pracowała przy projektach zmian do ustawy o rachunkowości dla Departamentu Rachunkowości Ministerstwa Finansów. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów oraz szkolenia dla pracowników Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej. Świadczy usługi przeglądu i badania sprawozdań finansowych, badania planów przekształcenia, podziału i połączenia oraz doradztwo i wycena przedsiębiorstw.


tel. + 48 66 33 66 494
e-mail: monika.wolczynska@kancelariamagnet.pl