Prawo podatkowe międzynarodowe


Zapewniamy naszym klientom pełne wsparcie doradcze w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego. Nasilające się zjawiska różnych form umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, pracy, przepływów kapitału stwarzają wiele problemów chociażby z określeniem jurysdykcji podatkowej, kolizji jurysdykcji podatkowych, cen transferowych, czy stosowaniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Doradzamy firmom w zakresie aspektów prawnych i podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za granicą, posiadaniem zagranicznego zakładu, oddziału, przedstawicielstwa, rozliczeniem podatkowym i księgowym jednostek zagranicznych. Ponadto sporządzamy dokumentacje do cen transferowych dla firm posiadających w swoich strukturach jednostki zagraniczne.

Zajmujemy się też innymi aspektami stosowania podatkowego prawa międzynarodowego takimi jak podatek u źródła, praca za granicą, rezydencja podatkowa.

 


Pozostałe usługi:

Doradztwo podatkowe:

Usługi powiązane:

Audyt / Due diligence
Obsługa prawna
Ceny transferowe