Postępowania podatkowe


 

Ochrona praw podatnika w obliczu kontroli i postępowań prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową, związanych głównie z uszczelnieniem systemu podatkowego, nabiera obecnie szczególnego znaczenia. Postępujący fiskalizm, regularne zwiększanie obowiązków podatkowych, przy jednoczesnym rozszerzaniu uprawnień organów podatkowych stają się poważnym zagrożeniem dla rozwoju biznesu. Niejednokrotnie tylko profesjonalni pełnomocnicy są w stanie zadbać o należyty przebieg czynności realizowanych przez organy skarbowe i tym samym zapewnić podatnikowi ochronę prawną podczas postępowania.

Kiedy pomoc prawna jest potrzebna?

Właściwe zabezpieczenie interesów podatnika-przedsiębiorcy wymaga zapewnienia profesjonalnej pomocy prawnej już na etapie planowania podatkowego. Pozwoli to ograniczyć ryzyko związane z zakwestionowaniem w przyszłości przez organ istnienia transakcji, jej wartości, a także wysokości osiągniętego dochodu. Jednakże, w sytuacji gdy przeprowadzona już kontrola lub postępowanie wykazały nieprawidłowości, wsparcie profesjonalisty może okazać się nieocenione w zmniejszaniu negatywnych skutków wydanej decyzji.  Niezwykle ważne jest, że bez skorzystania z pomocy doświadczonego prawnika podatnik może nie wykorzystać wszystkich dostępnych środków prawnych służących zaskarżeniu decyzji organu, a także nie dostrzec uchybień fiskusa.

Jak pracujemy?

Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania, występując jako pełnomocnik podatnika czy też świadcząc usługi doradcze. Reprezentujemy naszych Klientów podczas kontroli podatkowych, aktywnie uczestnicząc w czynnościach wynikających z toku kontroli, opracowujemy
w imieniu naszych klientów pisma, wyjaśnienia, uczestniczymy w przesłuchaniach świadków.

W przypadku sporu z organami skarbowymi zapewniamy naszym Klientom zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania. Przygotowujemy odwołania, skargi, wnioski i inne pisma procesowe. Prowadzimy sprawy z organami skarbowymi i przed sądami w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT . Specjalizujemy się w sprawach dotyczących pustych faktur, transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, pozorności transakcji, obejścia prawa.

Korzyści wynikające ze skorzystania z naszych usług

Nasi Klienci mogą być pewni, że świadczona przez nas pomoc prawna pozwoli wykorzystać wszystkie legalnie dostępne środki, prowadzące do zminimalizowania skutków niekorzystnej decyzji organów podatkowych. Działania podejmowane przez Spółkę w trakcie postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego mają na celu przede wszystkim dobro Klienta, z uwzględnieniem  zasad etyki doradcy podatkowego. W ramach prowadzonej działalności szczegółowo analizujemy istniejące u przedsiębiorców procesy i identyfikujemy ryzyka z nimi związane.  Nasi Klienci mogą mieć pewność, co do wzorowej reprezentacji ich interesów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

W ramach postępowań podatkowych obsługujemy następujące zdarzenia na styku Administracja Skarbowa – Podatnik:
Kontrola podatkowa w firmie
Postępowania podatkowe – podatki dochodowe/VAT
Postępowania podatkowe – dokumentacja do cen transferowych TP
Postępowania podatkowe – puste faktury
Postępowania podatkowe – klauzula obejścia prawa podatkowego
Postępowania podatkowe – pozorność transakcji
Uprzednie porozumienia cenowe
Zastępstwo procesowe


Pozostałe usługi: