Postępowania podatkowe


Ochrona praw podatnika w obliczu kontroli KAS związanych głównie z uszczelnieniem systemu podatkowego nabiera szczególnego znaczenia. Niejednokrotnie tylko profesjonalni pełnomocnicy są w stanie zadbać o należyty przebieg czynności realizowanych przez organy skarbowe i tym samym zapewnić podatnikowi ochronę prawną podczas postępowania. Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania występując jako pełnomocnik podatnika czy też świadcząc usługi doradcze.

Reprezentujemy naszych klientów podczas kontroli podatkowej aktywnie uczestnicząc w czynnościach wynikających z toku kontroli, opracowujemy w imieniu naszych klientów pisma, wyjaśnienia, uczestniczymy w przesłuchaniach świadków.

W przypadku sporu z organami skarbowymi zapewniamy naszym klientom zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania. Przygotowujemy odwołania, skargi, wnioski i inne pisma procesowe.

Prowadzimy sprawy z organami skarbowymi i przed sądami w zakresie podatków dochodowych i podatku VAT . Specjalizujemy się w sprawach dotyczących pustych faktur, transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, pozorności transakcji, obejściu prawa.

 

W ramach postępowań podatkowych obsługujemy następujące zdarzenia na styku Administracja Skarbowa – Podatnik:
Kontrola podatkowa w firmie
Postępowania podatkowe – podatki dochodowe/VAT
Postępowania podatkowe – dokumentacja do cen transferowych TP
Postępowania podatkowe – puste faktury
Postępowania podatkowe – klauzula obejścia prawa podatkowego
Postępowania podatkowe – pozorność transakcji
Uprzednie porozumienia cenowe
Zastępstwo procesowe


Pozostałe usługi:

Doradztwo podatkowe:

Usługi powiązane:

Audyt / Due diligence
Obsługa prawna
Ceny transferowe