Interpretacje podatkowe

Wniosek o wydanie interpretacji prawa podatkowego ORD-IN to doskonałe i w zasadzie jedyne narzędzie mające na celu ograniczenie ryzyka podatkowego. W sytuacjach, kiedy prawo podatkowe nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi co do sposobu jego stosowania a tym samym skutków podatkowych jakie mogą dotknąć firmę należy taki wniosek sporządzić. Przygotowując dobrej jakości wniosek ORD-IN firma może bezpieczniej realizować swoje przedsięwzięcia gospodarcze, może on stanowić swoistą polisę dotyczącą określonych zdarzeń gospodarczych.

Usługi powiązane:

Optymalizacja podatkowa
Ceny transferowe
Audyt i przegląd podatkowy
Bieżące doradztwo podatkowe
Obsługa kontroli podatkowej