Doradztwo dla podmiotów powiązanych

Ceny transferowe – warunki rynkowe transakcji
Analiza substance over form, klauzula obejścia prawa podatkowego, pozorność transakcji, puste faktury
CIT-TP, profil funkcjonalny
Polityka cen transferowych
Umowy z podmiotami powiązanymi
Umowy spółek osobowych
Uprzednie porozumienia cenowe
Restrukturyzacja biznesu
Koszty grupy, udziałowca
Podatkowa grupa kapitałowa


Pozostałe usługi: