Bieżące doradztwo podatkowe

 


Dla naszych Klientów na bieżąco świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego
we wszystkich aspektach prowadzenia działalności gospodarczej. Wspieramy przedsiębiorców zarówno w ramach stałej obsługi, jak i incydentalnie – w zależności od ich potrzeb. Z naszych usług korzystają także główni księgowi, dyrektorzy finansowi, prawnicy in-house i osoby fizyczne.

Jak to robimy?

Doradztwo podatkowe jest nieodłącznym elementem każdej porady prawnej, której udzielamy. Jesteśmy przekonani, że zarówno codzienne funkcjonowanie przedsiębiorcy, jak i duże wyzwania, które podejmuje, nie mogą mieć miejsca bez szczegółowej analizy ich skutków podatkowych. Procesy przekształceniowe, długoterminowe inwestycje, zmiany w gronie wspólników, zwiększanie obszaru działania – te wszystkie  zdarzenia bez specjalistycznego wsparcia mogą przynieść w przyszłości fatalne skutki. Nasza wiedza i doświadczenie mają pomóc w bezpiecznym rozwijaniu biznesu, ograniczając do minimum ryzyko podatkowe. Świadcząc swoje usługi, udzielamy porad, przygotowujemy pisemne opinie, opracowania, reprezentujemy Klientów przed organami skarbowymi, opracowujemy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, opiniujemy umowy, procesy restrukturyzacyjne, zajmujemy się  planowaniem podatkowym i ograniczeniem ryzyka podatkowego i wiele innych. Wszystkie przygotowywane przez nas opracowania mają przy tym przejrzystą i zwięzłą formę, są skondensowane tak, aby zaoszczędzić czas czytelnika. Problemy
i ryzyka przedstawione są w sposób przejrzysty, uwzględniają przy tym planowane zmiany w prawie. Staramy się, aby z przygotowanych materiałów można było łatwo korzystać i podejmować na ich podstawie właściwe decyzje.

Korzyści, które osiągniesz

Wsparcie profesjonalisty na każdym etapie działalności pozwoli w prawidłowy sposób określić zagrożenia związane z planowaną decyzją i skutecznie zabezpieczyć się przed negatywnymi jej skutkami. Dzięki współpracy z wykwalifikowanym podmiotem, zajmującym się na co dzień obsługą przedsiębiorców, zyskasz wiedzę na temat skutecznych optymalizacji podatkowych, aktualnych problemów podatkowych, najnowszych stanowisk organów podatkowych oraz sądów, a co najważniejsze – praktyczną wiedzę, dzięki której osiągniesz wymierne korzyści i zabezpieczysz się przed niepotrzebnymi kosztami. Skorzystanie z profesjonalnych usług prawnych bez wątpienia pozwoli zaoszczędzić czas i skupić się na rozwijaniu biznesu.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego realizujemy m.in. następujące grupy usług:

Planowanie podatkowe
Restrukturyzacja biznesu
Podatki dochodowe CIT / PIT
Podatki pośrednie VAT
Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej ORD – IN
Zagadnienia podatkowe związane ze specjalną strefą ekonomiczną SSE
Komercjalizacja B+R, startupy


Pozostałe usługi: