Organizacja i analiza biznesu

Benchmark study / analiza porównywalności

Analiza branży

Analiza modelu biznesowego

Analiza łańcucha wartości

Analiza funkcje / aktywa / ryzyko

Analiza profilu funkcjonalnego, CIT – TP

Opracowanie struktury organizacyjnej i struktury zarządzania

Opracowanie opisu strategii gospodarczej


Pozostałe usługi:

Ceny transferowe:

Usługi powiązane:

Doradztwo podatkowe
Audyt / Due diligence
Obsługa prawna