26.09.2017
Analiza benchmarkingowa w dokumentacji podatkowej

W dniu 26.09.2017r. przedstawiciele naszej spółki brali udział w szkoleniu z analizy benchmarkingowej  w dokumentacji podatkowej, które odbyło się w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.  W ramach szkolenia doskonalili umiejętności z następujących zagadnień: 1. Obowiązek sporządzenia analizy benchmarkingowej 2. Zakres analizy benchmarkingowej 3. Etapy przygotowywania analizy benchmarkingowej 4. Warunki porównywalności 5. Korekty w celu doprowadzenia […]

20.09.2017
Rozporządzenie dla dokumentacji TP Local i Master File – Ceny transferowe

18 września 2017r. opublikowano w dzienniku ustaw następujące rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku […]

16.09.2017
Ceny transferowe i dokumentacja podmiotów powiązanych

W dniach 15-16.09.2017r. przedstawiciele naszej spółki brali udział w warsztatach z cen transferowych i dokumentacji podmiotów powiązanych, które odbyło się w Centrum kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.  W ramach warsztatów poruszano następujące zagadnienia: Wprowadzenie do zmian przepisów w zakresie cen transferowych od 1 stycznia 2016 r. / 1 stycznia 2017 r. Nowa konstrukcja dokumentacji podatkowej […]

15.06.2017
Prezes Uchman i Partnerzy sp. z o.o. członkiem Rady Nadzorczej PL „Lewiatan”

W dniu 8 czerwca br. w Hotelu Focus przy Al. Kraśnickich w Lublinie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan”. Podczas zgromadzenia została wybrana Rada Nadzorcza Organizacji Pracodawców Lubelszczyzny “Lewiatan”.  Wśród nowo wybranych członków Rady Nadzorczej znalazła się także Maria Uchman – Prezes Zarządu Uchman i Partnerzy sp. z o.o. – gratulujemy.  

20.02.2017
Pusta faktura a prawo do odliczenia podatku VAT

Rok 2017 przyniósł duże zmiany, które wprowadziła tzw. „duża nowelizacja VAT”. Wśród ważniejszych zmian można wyróżnić: Wyższy limit zwolnienia VAT; Kwartalne rozliczenia tylko dla małych przedsiębiorców; Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych; Zmiana zakresu weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT; Składanie deklaracji VAT dla większości podatników wyłącznie drogą elektroniczną; Kaucja gwarancyjna przy towarach wrażliwych; Większa odpowiedzialność pełnomocników […]

16.01.2017
Maria Uchman wyróżniona pamiątkowym medalem za działalność społeczną na rzecz województwa lubelskiego

12 stycznia w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się  Gala 15-lecia Pracodawców Lubelszczyzny „LEWIATAN”, w której wzięli udział przedstawiciele świata biznesu z Lublina i całej Polski. Podczas Gali Prezes Jodłowski wraz z Prezydentem Miasta Lublin Krzysztofem Żukiem wręczyli pamiątkowe medale za działalność społeczną na rzecz województwa lubelskiego dla członków PL „Lewiatan”.  Wśród nagrodzonych znalazła się także Maria Uchman – Prezes Uchman i […]