Audyt / Due diligence prawny


Obszar prawny due diligence

Due diligence obszaru prawnego firmy może dotyczyć każdego prawnego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Najczęściej polega na weryfikacji sfery:

  • legalności funkcjonowania firmy takiej jak: koncesje, licencje, pozwolenia, szczególne akty prawne regulujące określone rodzaje działalności,
  • korporacyjnej funkcjonowania firmy, takiej jak: umowy spółki, funkcjonowania organów, uprawnień poszczególnych organów, uchwał, zwieranych umów z członkami organów,
  • kontraktów, czyli zawierany przez firmę umów,
  • składników majątku ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości,
  • zatrudnienia pracowników, innych osób współpracujących z firmą,
  • praw własności intelektualnej i ich identyfikacji, ograniczenia praw, naruszenia praw,
  • restrukturyzacji w obszarze skutków prawnych wynikających z przeprowadzenia danego procesu restrukturyzacyjnego np. przekształcenia, zbycia przedsiębiorstwa, zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, itp.

Pozostałe usługi: