Audyt / Due diligence podatkowy


Obszar podatkowy due diligence

Due diligence obszaru podatkowego polega na analizie i weryfikacji prawidłowości rozliczania się firmy z poszczególnych podatków, wywiązywania się z obowiązków fiskalnych. Audyt podatkowy jest integralnie powiązany z audytem prawnym firmy a zdiagnozowane nieprawidłowości w obszarze prawnym mają zwykle skutki podatkowe. Głównym obszarem audytu jest jednak identyfikacja ryzyka podatkowego ponoszonego przez firmę i sposobów jego ograniczenia. Podstawowe obszary analizy to:

  • podatki dochodowe, obowiązek podatkowy, struktura przychodów podatkowych i niepodatkowych, zgodność deklarowanej podstawy opodatkowania z ewidencją księgową, struktura kosztów, potrącalność kosztów, wyceny stopnia zaawansowania prac, kalkulacje kosztów,
  • podatki dochodowe, podmioty powiązane podatkowo, obowiązki dokumentacyjne, analiza substance over form, analiza funkcje/aktywa ryzyko, obejście prawa podatkowego, pozorność transakcji, restrukturyzacja, charakteryzacja transakcji, nieodpłatne świadczenia, umowy spółek osobowych,
  • podatek VAT, obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, prawidłowość zastosowanych stawek, prawo do odliczenia podatku VAT, prawidłowość ewidencji,
  • pozostałe podatki, podatki pośrednie, PCC, od nieruchomości, spadki i darowizny.


Pozostałe usługi: