Audyt / Due diligence księgowy


Obszar księgowy due diligence

Due diligence obszaru księgowego polega na weryfikacji prawidłowości systemu księgowego w ujęciu formalnym wynikającym z przepisów prawa i w ujęciu informacyjnym, zarządczym. Główne obszary poddawane analizie to:

  • wywiązywanie się z obowiązków nałożonych ustawą o rachunkowości,
  • wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych, KRS i innych,
  • grupowanie i prezentacja operacji gospodarczych,
  • wycena aktywów i pasywów, inwentaryzacja,
  • ewidencje szczegółowe,
  • bezpieczeństwo danych i nadużycia.

Due diligence nie jest badaniem biegłego rewidenta w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości.


Pozostałe usługi: