Analiza benchmarkingowa w dokumentacji podatkowej


benchmarkW dniu 26.09.2017r. przedstawiciele naszej spółki brali udział w szkoleniu z analizy benchmarkingowej  w dokumentacji podatkowej, które odbyło się w Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.  W ramach szkolenia doskonalili umiejętności z następujących zagadnień:

1. Obowiązek sporządzenia analizy benchmarkingowej
2. Zakres analizy benchmarkingowej
3. Etapy przygotowywania analizy benchmarkingowej
4. Warunki porównywalności
5. Korekty w celu doprowadzenia do porównywalności
6. Przykłady analiz benchmarkingowych.

Wyżej wymienione zagadnienia były analizowane w kontekście najnowszych zmian w zakresie sporządzania dokumentacji do cen transferowych, w tym rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów z 12 września 2017r., doprecyzowujących nowe obowiązki dokumentacyjne obowiązujące od 2017 roku.

Szkolenie prowadzili wybitni specjaliści w zakresie cen transferowych: Pan dr hab. Marcin Jamroży i  Pani  Aleksandra Jaszczuk

 

Udostępnij Tweet Udostępnij