Sprawdzony partner w biznesie

Uchman i Partnerzy Spółka Doradztwa Podatkowego jest firmą doradczą. Świadczymy najwyższej jakości usługi doradztwa prawnego i podatkowego dla firm. W swoich strukturach mamy wyspecjalizowaną kancelarię prawną zajmującą się obsługą procesów sądowych, gospodarczych i podatkowych. Działamy w całej Polsce.

Usługi

Doradztwo podatkowe
Profesjonalne doradztwo podatkowe to klucz do powodzenia każdego przedsięwzięcia biznesowego. Traktujemy prawo podatkowe tak samo jak inne obszary prawa gospodarczego, jako element gospodarczej rzeczywistości, w której należy umieć się poruszać. Obsługa prawna firm realizowana wraz z doradztwem podatkowym, to kompleksowa, naturalna i bezpieczna formuła stanowiąca użyteczną całość. Możemy mnożyć przykłady korzyści z takiego podejścia dla naszych Klientów.
Ceny transferowe
Podmioty powiązane i relacje podatkowe pomiędzy nimi to interdyscyplinarny obszar prawa podatkowego, ściśle związany z analizą biznesową i branżą w której funkcjonuje podmiot. Przygotowanie dokumentacji do cen transferowych to tylko jeden z obszarów doradztwa podatkowego w tym zakresie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kształtowaniu relacji pomiędzy podmiotami powiązanymi, analizie transakcji, sporządzaniu dokumentacji do cen transferowych.
Audyt prawny/podatkowy/księgowy
Obszar prawny i podatkowy funkcjonowania przedsiębiorstwa to najbardziej newralgiczne obszary, stwarzające firmie największe ryzyka, wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dogłębna analiza sytuacji firmy w powyższych obszarach daje zarządowi, właścicielom obraz sytuacji firmy i może być podstawą działań naprawczych lub oceny pracy zarządu. Skondensowany raport pozwala bez problemu zorientować się w sytuacji firmy, nawet osobom nie posiadającym specjalistycznej wiedzy.
Obsługa prawna
Obsługa prawna przedsiębiorstw zapewnia prawidłową ochronę interesów firmy. Biegle poruszamy się w dziedzinie prawa gospodarczego i postępowania przed sądami rejestrowymi. Posiadamy specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego.

Co nas wyróżnia

Doświadczenie
Doświadczenie to czynnik budowany w naszej firmie przez lata. Obsłużyliśmy ponad 3000 Klientów, wiele branż, zrealizowaliśmy tysiące spraw, porad, kontroli, analiz, usług księgowych. Świadczymy usługi B2B, znamy i rozumiemy biznes.
Skuteczność
Jesteśmy skuteczni i zorientowani na cel. Z determinacją i zaangażowaniem realizujemy postawione przed nami zadania, potrafimy nakreślić cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji, jesteśmy elastyczni w sytuacji zmieniających się warunków.
Kompleksowość usług
Obsługa prawna i doradztwo podatkowe to pakiet niezbędnych usług do funkcjonowania przedsiębiorstwa w wymiarze formalnym. Dla naszych Klientów to wygoda korzystania, efekt synergii, wymiana informacji i dostęp do wielu specjalistów na raz.

Kontakt

​Uchman i Partnerzy sp. z o.o.
Diamentowa 2
20-447 Lublin
tel. 81 534 01 88
kontakt@uchman.pl